Hakasya Muhtar Cumhuriyeti Tarihi

Hakasya Muhtar Cumhuriyeti Tarihi yazımıza hoş geldiniz. Bu içeriğimizde ilgili coğrafyanın kaderina ve insanlarına yakından bakacağız.

Hakaslar Güney Sibirya’da Sayan Dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda yaşayan Türkçe konuşan Türk-Kırgız Türkü kökenli bir halktır.

Hakasya Muhtar Cumhuriyeti Tarihi

Hakasya Muhtar Cumhuriyeti Tarihi

Hakaslar Rusya Federasyonu içindeki Hakasya Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Hakaslar ile ilgili en eski tarihi belgeler 13.yüzyıla kadar dayanmaktadır.

Hakasların Kırgız,Moğol ve Çungar devletleri egemenliğine girdikleri belirtilmiştir.Hakas Türkçesi, Türk dili ailesinin Uygur grubuna dahildir.Hakasların sözlü edebiyat gelenekleri oldukça zengindir.Özellikle müzik ve şiir alanlarında dikkat çekici birikime sahiptirler.

Hakasya Muhtar Cumhuriyeti Tarihi

İnanışları

Eski Türk dini olan Gök Tanrı dinine inanmaktadırlar. İlgili devlet, Yenisey Irmağı’nın yukarı kesimindeki, Hakas-Minusin Havzası’nın batısında yer almaktadır. Köktürk, Uygur ve Kırgız Kağanlıklarının yaşamış olduğu bu topraklarda Orhun alfabesiyle yazılmış anıtlar, Hakasların ataları olan Yenisey Kırgızlarına ait yazıtlar, Türk kurganları ve balballar gibi tarihe ışık tutacak eserler bulunmaktadır.

Hakasya’da Rus nüfusu çoğunlukta, Türk nüfusu azınlıktadır. Çin kaynakları, Yenisey Kırgızlarına “Heges” dedikleri için zaman içerisinde burada yaşayan Kırgız ve Sagay boyları Hakas olarak anılmıştır. 90 bin civarında nüfusa sahip Hakasların yaşadığı ilgili devlet, batıda Kemerovsk Oblestı, güneyde Altay Muhtar Bölgesi ve Tuva ile sınırdaştır.

Hakasya Muhtar Cumhuriyeti Tarihi

Daha fazlası için  Otağ‘ın Instagram ve Twitter hesaplarını takipte kalın.

Yorumlar

HOŞUNA GİDEBİLİR