Makedonya Türkleri ve Hun Kökenleri

Makedonya Türkleri ve Hun Kökenleri adlı yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda, ilgili coğrafyada yaşan kimselerin derinliklerini irdeleyeceğiz.

Bugün ilgili ülke, Yunanistan sınırları içinde Ege, Vardar, ve Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Prin Makedonyası olarak üçe ayrılmıştır. İlgili ülkenin tarihi boyunca Traklar, İllirler,Romalılar,Slavlar yerleşmişlerdir.

Makedonya Türk ve hun köken

Makedonya Türkleri ve Hun Kökenlerine Bakış

4. yüzyılda Hunların bu bölgeye gelişlerinin ardından Avarlar,Bulgarlar,Kıpçaklar,Peçenekler buraya gelen Türk kavimleri olmuşlardır. Bölge 14. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girmiş ve Konya-Karaman civarında yaşayan Yörük Türkleri, 15.yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Balkanlar’a yerleştirilmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin balkanlardan çekilmesinden sonra, Türkler diğer kısımlarda olduğu gibi ilgili ülkede de azınlık durumuna düşmüşlerdir. Daha sonra bölgede kurulan Yugoslav Krallığı ve ardından Bolşevik İhtilali sonrasında oluşturulan Komünist Yugoslavya dönemlerinde Türklere dil,din,eğitim,sosyal ve siyasal örgütlenme konusunda hiçbir hak tanınmamıştır.

Makedonya Türk ve hun köken

1990’ların başında Yugoslavya’nın bölünmesiyle, 1991 yılında ilgili ülke bağımsızlığını ilan etmiştir.Bugün o coğrafyada İlgili coğrafyanın insanı, Türk, Arnavut, Sırp, Rum, Ulah/Romen, Torbeş ve diğer bazı etnik gruplar bulunmaktadır.

Balkan Savaşı ve sonrasında yaşanan göçlerden sonra 1950’li yıllarda da çok sayıda Türk göçü yaşanmış ve bölgedeki Türk nüfusu giderek azalmıştır. Bugün 90.000 civarında Türk. İlgili coğrafyada yaşamaya devam etmektedirler.

Makedonya Türk ve hun köken

Türk tarihi ve edebiyatı açısından önem taşıyan Üsküp, Tetova, Ohri, Struga, Manastır, Kırçova, Debre ,Köprülü, Valandova, Usturumca, Radoviş, İştip bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Makedonya Türkleri ve Hun Kökenleri adlı yazımızın sonuna geldik. Daha fazlası için Otağ‘ın Instagram ve Twitter adreslerini takip edin.

Yorumlar

HOŞUNA GİDEBİLİR